TH | EN
 • การบริหารงานวัดโพธิ์
 • >
 • สถานศึกษาในวัดโพธิ์

 • สถานศึกษาในวัดโพธิ์
 • นอกจากการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของสยามแล้ว ในปัจจุบันวัดพระเชตุพนฯ ยังคงส่งเสริมการศึกษาโดยมีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาสำหรับสามเณร และโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไป สำหรับสถานศึกษาและประชาชนที่สนใจความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดโพธิ์ สามารถติดต่อได้ที่แผนกทัศนศึกษา วัดโพธิ์ ท่าเตียน

   

   
  • อดีตจ้าวอาวาส

  • เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

  • คณะสังฆาธิการ

  • สถานศึกษาในวัดโพธิ์