HOME / Book / สมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี

สมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒๓๓๑ - ๒๕๖๑
๑ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

978-616-478-339-3

ปีที่ออก

2561

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 319

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม