HOME / Book / พระราชพงศาวดารสังเขป พระราชพงศาวดารย่อและพระธรรมเทศนาพระราชพงศาวดารสังเขป

พระราชพงศาวดารสังเขป พระราชพงศาวดารย่อและพระธรรมเทศนาพระราชพงศาวดารสังเขป พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมนุชิตชิโนรส เป็นธรรมบรรณาการ โดยรองศาสตาจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำต้นฉบับสำหรับพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

-

ปีที่ออก

2562

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 260

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม