HOME / News / เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง โท-เอก ๒๕๖๖

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง โท-เอก ๒๕๖๖


วันที่ 02/12/2566


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบมหมายให้ พระทักษิณคณิสสร พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค และพระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ไปตรวจเยี่ยมสนามธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนสนามสอบ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระภิกษุสามเณร เข้าสอบ จำนวน ๗๑ รูป แบ่งออกเป็น นักธรรมชั้นโท จำนวน ๓๖ รูป นักธรรมชั้นเอก ๓๕ รูป


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม