HOME / Book / โพธิวิชชา : จารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๓

พระมหาเจษฎาราชเจ้าพุทธจักร ในทำเนียบตาลิปัตรพัดยศและจารึกดวงตรงตำแหน่งสมณศักดิ์หลังบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน
ศิลปกรรมภายในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นอกจากจพ)รากฎศิลปกรรมเกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องต่างๆ เช่น มโหสถชาดก และพระสาวกเอตทัคคะแล้ว ภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพ ยังมีการนำภาพตาลิปัตรพัดนศเขียนเป็นลายน้ำหลังบานประตูพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ทั้ง ๘ บาน ดังปรากฎหลักฐานการกล่าวถึงในสำเนาแผ่นศิลาเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ ๓ ว่า
"...บานประตูพระอุโบสถ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

 

ปีที่ออก

2563

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 24 cm

สูง (นิ้ว)

 17 cm

หน้า

 375

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม