HOME / Video / จากจารึกทำเนียบหัวเมือง สู่ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ : “เมืองไทย” ใครว่าไม่มีพรมแดน

จากจารึกทำเนียบหัวเมือง สู่ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ : “เมืองไทย” ใครว่าไม่มีพรมแดน


10658 VIEW | 16 ธ.ค. 63
watphoจากจารึกทำเนียบหัวเมือง สู่ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ : “เมืองไทย” ใครว่าไม่มีพรมแดน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ
ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
....................................

เสวนาทางวิชาการ ในโอกาสครบ ๒๓๐ ปี
วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคบ่ายเรื่องที่ ๒
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม