HOME / Book / สิริมงคลวัดโพธิ์

การจัดงานครั้งนี้ได้พิมพ์หนังสือที่ระรึก เรื่อง "สิริมงคลวัดโพธิ์" เพราะวัดแห่งนี้มีชื่อเป็นมงคลนามและเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพสิริมงคลตามคติของไทย จีนน และอินเดีย ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รวมถึงลักธิความเชื่อของศาสนาอื่นๆ ที่สื่อความหมายในรูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆ ทั่วทั่งพระอาราม เป็นพระราชประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาและบูรณปฏิสังขรณ์ที่จะให้พระอารามแห่งนี้เป็นมงคลสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ร่มรื่น สงบร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-9985-01-X

ปีที่ออก

2549

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 271

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม