HOME / Book / พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน

  ต้นฉบับเดิมเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เจ้านาย 11 พระองค์ ทรงช่วยกันแต่งขึ้น โดยพิมพ์ครั้งแรก เมื่อพุทธศักราชข 2418 และต่อมาในพุทธศักราช 2466 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันวงศ์วรเดช โปรดให้จัดรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มสมุดขึ้น สำหรับประทานแก่ผู้มาร่วมงานฉลองพระชันษาของพระองค์ หนังสือนี้ได้รวบรวมเรื่องราวอันเป็นสาระประโยชน์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้หลายด้าน ควรค่าแก่การเก็บรักษาและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนี้กองทัพเรือได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2529

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

5006755

ปีที่ออก

2558

ผู้แต่ง

พระธรรมปัญญาดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์

กว้าง (นิ้ว)

8.1

สูง (นิ้ว)

11.5

หน้า

558

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม