HOME / Book / โพธิวิชชา : จารึกวัดพระเชตุพน เล่ม ๑

เพลงยาวกลบทและกลอักษรวัดพระเชตุพนที่มาของกลบทกัมพูชา
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จัดแบ่งเป็น ๔ บท และภาคผนวก ประกอบด้วย บทที่ ๑ เพลงยาวกลบทและกลอักษรในจารึกวัดพระเชตุพน บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงยาวและกลอักษรในจารึกวัดพระเชตุพน กับรูปแบบคำประพันธ์เขมรประเภท "บทพากย์" บทที่ ๓ การศึกษาเปรียบเทียบเพลงยาวกลบทและกลอักษรในจารึกวัดพระเชตุพน กับรูปแบบคำประพันธ์เขมรประเภท "บทพากย์" บทที่ ๔ บทสรุป นอกจากนี้ผู้เขียนได้นำบทความเรื่อง "เพลงยาว - บทพากย์กาพย์สังวาส : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย - เขมร" มาลงไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันะ์ระหว่งเพลงยาวของไทยกับบทพากย์ของเขมรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

-

ปีที่ออก

2561

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 160

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม