HOME / Book / สามเดือนในเชตวัน นวกะ ๔๕

"สามเดือนในเชตวัน" หนังสือเล่มนี้นับว่ามีความสำคัญว่ามีความสำคัญยิ่งด้วยพระนวกะวัดพระเชตุพน ทุกปีได้จัดทำมาโดยตลอด และในปีนี้พระนวกะได้พร้อมใจกันจัดทำหนังสือ โดยในเบื้องต้นนั้นมีพระเดชพระคุณพระธรรมราชนุวัตร ได้แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือในปีนี้ว่า ให้จัดทำในามของวัดพระเชตุพน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของวัดในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ว่ามีสิ่งใดเกิดมีขึ้นเป็นสถิติปัจจุบันรายนามพระภิกษุสามเณรในพรรษา รวมทั้งโครงการใหม่จัดทำปฏิสังขรณ์ต่างๆ ของวัด ภายในหนังสือนี้มีความน่าสนใจ เช่น ประวัติวัดพระเชตุพน ซึ่งเป็นพระอารามหลง ชั้นเอก อันอับหนึ่งของประเทศไทย พร้อมภาพประกอบสวยงาม ฤาษีดัดตนในวัดพระเชตุพน พืชสมุนไพรในศิลาจารึกของวัด การปฏิบัติตนของภิกษุใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

 

ปีที่ออก

25ภถ

ผู้จัดพิมพ์

คณะพระนวกะ ปี 45

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท สหธรรมมิก จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 19 cm

สูง (นิ้ว)

 26.5 cm

หน้า

 131

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม