HOME / Book / ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ใช้เอกสารตัวเขียน ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่ม ๑ เลขที่ ๑๙ เล่มที่ ๒ เลขที่ ๒๐ และเล่มที่ ๓ เลขที่ ๒๓ เส้นรงค์ (ดินสอ หรดาล) เป็นต้นฉบับ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำต้นฉบับพิมพ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

-

ปีที่ออก

2560

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 217

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม