HOME / Video / พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ ในมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ โดย : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ ในมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ โดย : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง


10930 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง “พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ ในมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์”
โดย : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม