HOME / Book / พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลทที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวรศมหาโกษาธิบดี

พงศาวตารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวรศมหาโกษาธิบดี เป็นหนังสือสำคัญทางประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาทิพากวงศมหาโกษาธฺบดี (ขำ บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการในการต่างประเทศจัดทำหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับแผ่นดินขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๕

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

978-974-8132-80-8

ปีที่ออก

2552

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 21 cm

สูง (นิ้ว)

 29 cm

หน้า

 244

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม