HOME / Book / บทพระธรรมเทศนา

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพน ตั้งแต่ครั้งเป็นพระมหาปุ่น จำนวน 29 กัณฑ์ บทพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ เป็นสำนวนที่ทรงแต่งและเรียบเรียงเพื่อแสดงในโอกาสต่างๆ เป็นสำนวนแต่งเทศน์ชั้นบรมครูที่นักเทศน์ในปัจจุบันควรศึกษา เพราะมีความไพเราะทั้งด้านสำนวนภาษาและความลุ่มลึกของธรรมะ ส่วนคนทั่วไปเมื่อได้อ่านพระธรรมเทศนานี้ก็จะทำให้มีกุศลฉันทะในการศึกษาธรรมะและนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-364-005-3

ปีที่ออก

2546

ผู้แต่ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กว้าง (นิ้ว)

5.75

สูง (นิ้ว)

8.35

หน้า

260

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม