HOME / Book / ตาลิปัตรวัดโพธิ์

  ตาลิปัตรวัดโพธิ์ พิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี เพื่อเป็นอนุสรณ์ ด้วยเหตุที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงที่มีพระเถรานุเถระในพระอารามที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งแต่พระพิธีธรรม เปรียญธรรม พระครู พระราชาคณะ จนถึงสมเด็จพระสังฆราช จึงมีตาลปัตรพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์เก็บรักษาไว้จำนวนหนึ่ง ตาลปัตรนับเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยมาแต่โบราณ ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงสมณศักดิ์และการปกครองคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รายละเอียดรูปลักษณะและส่วนประกอบพัดยศ ตลอดจนตาลปัตร พัดรองในพระราชพิธีต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่พระเถระวัดพระเชตุพน พร้อมทั้งภาพประกอบที่หาดูได้ยาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

978-616-382-620-6

ปีที่ออก

2558

ผู้แต่ง

พระราชเวที

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กว้าง (นิ้ว)

10

สูง (นิ้ว)

13

หน้า

416

เนื้อในพิมพ์

4 สีทั้งเล่ม


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม