HOME / Video / รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน ซุ้มประตูทรงมงกุฎและกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน ซุ้มประตูทรงมงกุฎและกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ


15059 VIEW | 20 มิ.ย. 62
watphoพิธีกร : อธิป เจริญชัยสกุลสุข / วิทยากร : พระมหาอุดม ปญฺญาโภ พระวิทยากร ฝ่ายทัศนะศึกษาวัดพระเชตุพน
ออกอากาศ วันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30น.-08.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม