HOME / Video / รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน รามเกียรติ์วัดโพธิ์

รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์ ตอน รามเกียรติ์วัดโพธิ์


15408 VIEW | 20 มิ.ย. 62
watphoพิธีกร : อธิป เจริญชัยสกุลสุข / วิทยากร : อาจารย์ศานติ ภักดีคำ  อาจาย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ
พระอาจารย์ชัยพร ชินวโร พระวิทยากรฝ่ายทัศนศึกาษา วัดพระเชตุพน ออกอากาศ วันที่ 1 มิ.ย.62 ทาง TNNช่อง16

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม