การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรม
สมโภชวัดโพธิ์ “ประตูสู่ มรดกพุทธ มรดกโลก” เชื่อมอารยธรรม ๒๓๐ ปี
 วันที่  ๑ - ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

--------------------------

ดาวน์โหลดระเบียบการ <<<......>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร