วัดโพธิ์

  • slide01
  • slide01
  • slide01

ทำบุญออนไลน์

จองตั๋วออนไลน์

ขออนุญาตทำสารคดี

ขอวิทยากรทัศนศึกษา

ข่าวและกิจกรรม

วัดโพธิ์ในมุมมอง 360 องศา
วัดโพธิ์ 360 องศา
Watpho Virtual tour generated by Panotour and Livepano
www.watpho.com/WATPHO.html

ติดต่อสำนักงานวัดพระเชตุพน (ตึกกวี เหวียนระวี) 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


โทร (Tel) 02-226-0335, 02
โทรสาร (Fax) 02-226-0370, 02-222-9779
Email - watpho.th@gmail.com
Facebook Page - watphonews


เวลาทำการ Closed น.