HOME / Video / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กับวัดพระเชตุพน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กับวัดพระเชตุพน


10846 VIEW | 16 ธ.ค. 63
watphoสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กับวัดพระเชตุพน
โดย พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
....................................

เสวนาทางวิชาการ ในโอกาสครบ ๒๓๐ ปี
วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้าเรื่องที่ ๑
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม