HOME / Book / พระชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พระชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา ตรวจสอบชำระและจัดทำคำอธิบาย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวิน เป็นบรรณาธิการ เพื่อเป็นธรรมบรราการและประโยชน์ในการศึกษา โดยรวมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จำนวน ๘ เรื่อง คือ โคลงภาพฤาษีดัดตน โคลงภาพคนต่างภาษา โคลงกลบท ฉันท์สังเวยกลองวินิจฉัยเภรี ร่ายทำขวัญนาคหลวง แหล่บายศรีนางลอย ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔ ประกาศสังฆาณัติ ในราชกาลที่ ๔ โดยได้ตรวจสอบชำระกับศิลาจารึกและฉบับพิมพ์รวมทั้งได้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

 

ปีที่ออก

2563

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

17 cm 

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม