HOME / Video / เกร็ดประวัติศาสตร์วัดโพธิ์ โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

เกร็ดประวัติศาสตร์วัดโพธิ์ โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ


11243 VIEW | 29 พ.ย. 63
watphoบรรยายเรื่อง "เกร็ดประวัติศาสตร์วัดโพธิ์"
โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
…………………………………

โครงการอบรมวิทยากร ปี ๒๕๖๒
แผนกวิทยกร ฝ่ายทัศนศึกษา
ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม