HOME / Book / ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

  นำเสนอประติมากรรมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายไว้ในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งใหญ่ และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งประดับไว้ทั่วทั้งพระอารามตามคติจีน โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงพรรณนาถึงตำแหน่งที่ตั้งตุ๊กตาจีนไว้ในโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่ 3 กับการสร้างวัดในศิลปะจีน กำเนิดตุ๊กตาศิลาจีน การนำตุ๊กตาศิลาจีนเข้ามาในประเทศไทย ประเภทของรูปจำหลักศิลา เช่น ขุนนาง นักบวช เทพ ฮก ลก ซิ่ว สัตว์ในตำนาน อาคารจำลอง สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-92847-6-3

ปีที่ออก

2548

ผู้แต่ง

พระศรีสุทธิวงศ์ (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) และคณะ

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน

กว้าง (นิ้ว)

9.69

สูง (นิ้ว)

13

หน้า

398

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ ภาพประกอบ 4 สี


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม