HOME / Book / ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทที่ ๑-๗ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์

วิทยานิพนธ์เรื่องการตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิ ภาษาบาลี สำนวนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ทรงชำระไว้เมื่อ พ.ศ.2388 ซึ่งเป็นการรวบรวมปฐมสมโพธิกถาสำนวนเก่าเข้าด้วยกัน โดยทรงเก็บความจากภาษาบาลีมารจนาปฐมสมโพธิกถา ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นวรรณคดีชิ้นเอกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน เนื้อหากล่าวถึงความหมายคำว่า “ปฐมสมโพธิ” ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และการศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่แต่งในสมัยล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ บทสรุปและ ผลของการวิจัยพบว่าปฐมสมโพธิฉบับเก่าที่สุดแต่งในล้านนา และมีการแต่งเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงฉบับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสำนวนบาลีฉบับสุดท้าย ภาษาสำนวน และเรื่องราวที่เพิ่มเติมแสดงให้เห็นพัฒนาการการแต่งภาษาบาลีและแนวคิดเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-331-480-6

ปีที่ออก

2542

ผู้แต่ง

พระมหาสุรพล สิงคิรัตน์

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน

กว้าง (นิ้ว)

8.25

สูง (นิ้ว)

11.5

หน้า

316

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม