HOME / Book / สรรพสิทธิ์คำฉันท์

  สรรพสิทธิ์คำฉันท์ ต้นฉบับเป็นหนังสือสมุดไทยมี 2 เล่ม มีเค้าสืบมาแต่ปัญญาสชาดก พระองค์เจ้ากปิษฐาขัตติยกุมาร หรืออีกนัยหนึ่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นสองกรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ ผู้ทรงเป็นทั้งพระภาคิไนย และศิษย์ได้ทูลอาราธนา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จึงทรงนิพนธ์แล้วทูลถวายพระนั่งเกล้าฯ ในคราวปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ปีเถาะ พ.ศ. 2374 กล่าวถึง พระโพธิสัตว์มาประสูติเป็นเจ้าชายสรรพสิทธิ์ แห่งอลิกนคร ทรงเปรื่องปราดในศิลปศาสตร์ สามารถถอดหัวใจคนได้ เจ้าหญิงสุพรรณโสภาแห่งคีริพัชรนคร ทรงมีพระสิริรูปงดงาม พระบิดากำหนดพิธีการอภิเษกเจ้าหญิงอย่างประหลาด คือถ้าชายใดสามารถทำให้พระนางตรัสปราศรัยด้วยก็จะได้นาง มีกษัตริย์หนุ่มมาแสดงความสามารถ แต่ไม่สำเร็จ เจ้าชายสรรพสิทธิ์ทราบกิตติศัพท์เสด็จไปขอลองวิชา โดยถอดหัวใจอำมาตย์ไปไว้ในไม้เขี่ยพระประทีบ เชิงพระแท่น พระบรรจถรณ์ และในพระเขนยของพระนาง แล้วให้หัวใจนั้นเล่านิทานขึ้น 5 เรื่อง เป็นทำนองปริศนาและไขปัญหาเหล่านั้นด้วย นางสุพรรณโสภาได้สดับแก้ไข ไม่พอพระทัยจึงตรัสแย้ง เจ้าชายได้เจ้าหญิงตามสัญญา และต้องทำสงครามปราบกษัตริย์ที่ยกมาชิงนาง ต่อมาถูกยักษ์กาลจักรลักนางไป เจ้าชายทรงใช้วิชาถอดหัวใจประหารยักษ์ แล้วพานางกลับเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-85737-3-7

ปีที่ออก

2533

ผู้แต่ง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กว้าง (นิ้ว)

5.1

สูง (นิ้ว)

7.25

หน้า

158

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม