HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กราบถวายสักการะ •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายสักการะในการที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบถวายสักการะ ในพิธีทำบุญเจริญอายุสัมพิพัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) และกราบเรียนถวายรายงานการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กราบถวายสักการะ •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รับถวายสักการะในการที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบถวายสักการะ ในพิธีทำบุญอายุพิพัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) และกราบเรียนถวายรายงานการติดตามสำรวจแนวทางการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยวัดพระเชตุพน ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• ศาสนสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น วัดพระเชตุพน - วัดนิตไตจิ •

วานนี้ (๓๐ พ.ค.๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต้อนรับปฏิสันถาร ท่านมูราคามิ เอนริว SOUJOU SAMA 僧正様 MURAKAMI ENRYU 村上圓竜 ประธานกรรมการบริหารองค์กรศาสนาวัดนิตไตจิ และท่านเออิคาน มิสุธานี เจ้าอาวาสวัดชินโชจิ นิกายชินโงน (SHINSYOUJI TEMPLE Chief Resident Abbot) พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมพระอารามและเจริญศาสนสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๓๐ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานคฤหัสถ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ และเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ เข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31/05/2566

• โครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา •

 

วันนี้ (๒๙ พ.ค. ๖๖) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่ต้อนรับคณะสำนักเลขาธิการวุฒิสภาและเยาวชนในโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

การนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวัชราจารย์ ประธานฝ่ายเผยแผ่ มอบหมายให้แผนกทัศนศึกษา จัดวิทยากรนำชมพระอาราม ประกอบด้วย พระมหาอุดม ผจล., พระครูธรรมธรณกฤศ, พระนิพิฐพนธ์ และอาจารย์ยศ ศาสนกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีงามทุกประการ

วันที่ 31/05/2566

• พิธีแถลงข่าวเปิดตัวละคร " บุษบาลุยไฟ " •วานนี้ (๒๗ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ รับรองผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBS ในการแถลงข่าวเปิดตัวละคร " บุษบาลุยไฟ" กิจกรรมที่จะพาย้อนคืนสู่ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมในยุคหนึ่งของเมืองสยาม และพิเศษสุดกับการพบปะกับทีมผู้สร้าง และนักแสดงนำของเรื่อง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
"บุษบาลุยไฟ" ละครอิงประวัติศาสตร์แห่งปีเกี่ยวกับสตรีผู้มีความคิดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว แตกต่างจากสตรีร่วมยุคร่วมสมัยทั่วไปเมื่อเกือบ ๒๐๐ ปีก่อน เป็นของสตรีผู้มาก่อนกาลข้ามผ่านอุปสรรคแห่งยุคสมัย พุทธศักราช ๒๓๗๓-๒๓๗๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำจวนเป็นเด็กหญิงที่อยากเรียนหนังสือ ลำจวนฉลาด จดจำกลอนและแต่งได้ด้วยวิธีเลียนจากกลอนสุนทรภู่ที่เคยฟัง อยากเป็นนายโรงละครนอกแบบนายสุ่นผู้เป็นบิดา ขณะที่นวลและน้อยพี่ ๆ ผู้หญิงอยู่ในกรอบประเพณี ฯลฯ

รับชมทางออนไลน์
◾ Website : www.VIPA.me
◾ Thai PBS
- Facebook : https://fb.watch/kNBe84vE0z
- YouTube : https://youtu.be/TcPAP-4P_j0
◾ VIPA
- Facebook : https://fb.watch/kNBFwOi2lw

#บุษบาลุยไฟGalaNight #บุษบาลุยไฟ
#สตรีผู้มาก่อนกาล #ละครไทยพีบีเอส
#ThaiPBS #cherpang #เฌอปราง

วันที่ 31/05/2566

• พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระมหากรุณาโปรดให้การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดพระเชตุพน และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24/05/2566

พิธีเททองหล่อพระกริ่ง มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า”

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระกริ่ง
มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์
และพิธีนวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงฺกรมหาเถร)
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

วันที่ 23/05/2566

• ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น •

 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ในการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมรัตนาภรณ์, พระราชธรรมวิเทศ, พระราชมหาเจติยาภิบาล, พระกิตติโสภณวิเทศ เป็นต้น พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตในญี่ปุ่น และผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยทั่วโลก นายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย พร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ เข้าร่วมประชุม โดยมี พระราชรัชวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น พร้อมคณะกรรมการสมัชชาฯ และ ดร.กฤษฎา - คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ถวายความอุปถัมภ์อย่างสัปปายะ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 10/05/2566

• เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ •

 
วานนี้ (๖ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระทักษิณคณิสสร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำผู้แทนพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร วัดพระเชตุพน เจริญชัยมงคลคาถา ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10/05/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม