HOME / News / • การจัดตั้งโต๊ะหมู่ ถวายเป็นพุทธบูชา วัดพระเชตุพน •

• การจัดตั้งโต๊ะหมู่ ถวายเป็นพุทธบูชา วัดพระเชตุพน •


วันที่ 04/06/2566


ตามธรรมเนียมปฏิบัติ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้มีกุศลเจตนาร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งถือเป็นกุศลจริยาที่ได้มีการปฏิบัติสืบสานกันมา อันเป็นการแสดงออกถึงการบูชาต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่ง ตามที่บูรพาจารย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย และเกียรติคุณของพระอาราม
โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะเหนือ กลาง ใต้ จัดตั้งแจกันดอกไม้สด ที่บนแท่นหน้าพระอุโบสถ และพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรม ในฐานะพระสังฆาธิการวัดพระเชตุพน จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณรอบกำแพงแก้วพระอุโบสถ ซึ่งคณะเหนือ ตั้งทิศเหนือ คณะกลาง ตั้งทิศตะวันออก-ตก และคณะใต้ ตั้งทิศใต้ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม