HOME / Buddha / พระพุทธโลกนาถ

พระพุทธโลกนาถพระพุทธโลกนาถ

พระประธานพระวิหารทิศตะวันออก มุขหลัง

   พระพุทธโลกนาถ หรือพระโลกนาถ มีพระนามเดิมว่า "พระโลกนาถสาศดาจารย์" เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญ เดิมเคยประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ วัดในพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา  ต่อมาได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระเชตุพน ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช น่าจะพร้อมกับการอัญเชิญพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ในราวปี พ.ศ.2332 แต่เนื่องจากมีสภาพที่น่าจะไม่ชำรุดมากนัก จึงมีการปฏิสังขรณ์บรรจุพระบรมธาตุแล้วประดิษฐานเป็นพระประธานพระวิหารทิศตะวันออกมุขหลัง

   พระพุทธโลกนาถ หรือพระโลกนาถ นับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏหลักฐานว่า

  

   เจ้าจอมแว่นพระสนมเอกในรัชกาลที่ 1 กราบทูลความปรารถนาใคร่จะอธิษฐานขอบุตร พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้สลักศิลาเป็นรูปกุมารกุมารีประดับไว้ที่ฝาผนังพระวิหาร และมีโคลงจารึกไว้กับรูปกุมารกมารีไว้

   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระนามพระพุทธโลกนาถให้ใหม่ปรากฏอยู่ในจารึกว่า "พระพุทธโลกนารถ ราชมหาสมมุติวงษ์ องค์อนรรตญาณสัพพัญญู สยมภูพุทธบพิตร"
 

 

 

 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม