HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


มกุฎราชกุมารเบลเยียมและพระชายาเยือนไทย เสด็จวัดโพธิ์ [20.03.2013]
      ประเทศไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ๑๔๕ ปี โดยเบลเยียมเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ตลอดจนเพิ่มพูนความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุน “เจ้าฟ้าชายฟิลิป” มกุฎราชกุมารเบลเยียม และพระชายา “เจ้าหญิงมาทิลด์” ได้เสด็จฯเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖

      เมื่อ เสด็จฯถึงประเทศ ไทย “เจ้าฟ้าชายฟิลิป” และ “เจ้าหญิงมาทิลด์” ได้เสด็จฯไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเบลเยียม “มาร์ค มิคเคลเซน” เพื่อทรงเป็นประธานพิธีเปิดรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกุลกิจ (กุสตาฟ โรแลง ยัคแมงส์) ที่ปรึกษาทั่วไปในล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นชาวเบลเยียมที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทย จากนั้นทั้ง ๒ พระองค์เสด็จฯไปยังวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่ง พร้อมทรงเยี่ยมชมความงดงามวิจิตรของพระพุทธไสยาส หรือที่เรียกขานกันว่า “พระนอนวัดโพธิ์” และทอดพระเนตรรูปปั้นฤาษีดัดตน ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งการแพทย์แผนโบราณและศิลปวิทยาการของกรุงศรีอยุธยา

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/life/333425
 

วันที่ 28/12/2561

ปธน. โอบามา เยือนวัดโพธิ์ [18.11.2012]     บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ในโอกาสครบรอบ ๑๘๐ ปี ของมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย ท่ามกลางการอารักขาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

     พระสุธีธรรมานุวัตรหรือเจ้าคุณเทียบ สิริญาโณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เล่าให้ฟังว่าการมาเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีสหรัฐฯในครั้งนี้นั้น เรียกได้ว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในจิตวิญญาณของคนไทย หลังจากเยี่ยมชมวัดโพธิ์แล้วก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ไปหารือร่วมมือร่วมกับรัฐบาลต่อในคืนนั้น หากสังเกตจะเห็นได้ว่าการมาเมืองไทยของผู้นำสหรัฐในครั้งนั้นให้ความสำคัญกับทั้ง 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

     “แม้ว่านายบารัค โอบามา นับถือศาสนาคริสต์ แต่ประเทศไทยมีคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ก็เลือกที่จะเข้ามาเยี่ยมชมวัดโพธิ์เพื่อเป็นการให้เกียรติประเทศไทย เมื่อเข้าชมวิหารภายในก็ถอดรองเท้าทุกครั้ง” เจ้าคุณสุธีธรรมานุวัตรกล่าว และเล่าต่อว่า ก้าวแรกที่มาถึง ผู้นำสหรัฐยกมือไหว้ทักทายแบบไทยและบอกว่า วัดสะอาดสะอ้านมาก พูดจาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อาตมาก็กล่าวยินดีต้อนรับประธานาธิบดีที่มาเยี่ยมชมวัดโพธิ์ ถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาเยี่ยมชมวัดนี้

     “ระหว่างที่เข้าสักการะพระพุทธไสยาสนอาตมาได้บอกกับประธานาธิบดีว่า พระพุทธรูปนี้ชาวไทยเชื่อกันว่าหากขอพรอะไรไปจะสมดังหวัง และจะประสบความสำเร็จในชีวิต และหากสหรัฐอเมริกาสามารถมีประธานาธิบดีคนเดียวกันได้สามสมัยติดต่อกัน ซึ่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐหัวเราะ พร้อมบอกว่าคงไม่ไหวแล้ว ขอกลับไปดูแลครอบครัวดีกว่า” จากนั้น นายโอบามายังชี้ไปที่นางฮิลลารี คลินตันว่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อจากท่าน ซึ่งหากนางฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐจริง อาตมาเชื่อว่าจะต้องเดินทางกลับที่วัดโพธิ์อีกอย่างแน่นอน

     การเยือนมาของโอบามาครั้งนี้เราได้เห็นถึง อารมณ์ขัน ความสนใจ และความเคารพในพระศาสนา ก่อนที่ท่านจะกลับได้ฝากของขวัญจากทำเนียบขาว และได้ลงนามเยี่ยมชมวัดและเซ็นชื่อไว้เป็นที่ระลึกด้วย ซึ่งทางวัดโพธิ์ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับวัดโพธิ์เป็นภาษาอังกฤษแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วย  

วันที่ 28/12/2561

“จารึกวัดโพธิ์” มรดกความทรงจำแห่งโลก [27.05.2012]     ถือว่าเป็นข่าวดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศขึ้นทะเบียนจารึก ๑,๔๔๐ แผ่น ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกกันติดปากว่า “วัดโพธิ์” เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of The World) ในบัญชีนานาชาติ

    ต้องยอมรับว่าสรรพวิชาและสรรพศาสตร์ของวัดโพธิ์ซึ่งถูกบันทึกบนแผ่นศิลาและฝาผนังวัดถือว่าเป็นมรดกทางการศึกษา การแพทย์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิชาวรรณคดีอันล้ำค่า ที่บรรพบุรุษได้จารึกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าทิ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

     “จารึกวัดโพธิ์” เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์ต้องการให้วัดแห่งนี้เป็น “มหาวิทยาลัย” สำหรับประชาชนทั่วไป เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน ไม่มีตำราเรียน การเล่าเรียนส่วนใหญ่อยู่ตามวัด จึงโปรดเกล้าฯให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์และสรรพวิชาการ เช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี และวรรณกรรม จารึกลงบนแผ่นหินอ่อน ๑,๔๔๐ แผ่น แล้วประดับไว้ตามบริเวณผนัง – เสาระเบียงรอบพระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑปภายในวัด เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้

     คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของไทย กล่าวถึงเหตุผลการขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ว่า วัดโพธิ์เคยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาแล้ว ครั้งนี้เป็นการขึ้นทะเบียนในบัญชีนานาชาติ 

     ด้านพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เล่าว่า จารึกวัดโพธิ์ทั้ง ๑,๔๔๐ แผ่นนั้น จารึกสมัยรัชกาลที่ ๑  ถือว่าเก่าแก่ที่สุดโดยบันทึกการสร้างวัดพระเชตุพนฯ เมื่อปี ๒๓๓๑ ทำจากแผ่นหินชนวนกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร ติดไว้ในวิหารพระพุทธโลกนาถ ภายหลังก่อสร้างวัดพระเชตุพนฯ เสร็จ ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี

วันที่ 28/12/2561

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยี่ยมชมวัดโพธิ์ [19.11.2013]นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมภริยา เดินทางเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์

     นายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมภริยา เดินทางเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ โดยมีพระสุธีธรรมานุวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นำชมและบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรีโดยนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์และภริยาได้สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ พระพุทธโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามแก่นจันทร์ มีขนาดสูง ๒๐ ศอก เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อกรุงแตก วัดต่าง ๆ ถูกเผาทำลายรวมถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วย ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนฯ ขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธโลกนาถจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทิศตะวันออกจนปัจจุบัน

     พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ ๑ ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ที่ใต้ฐานชุกชีพระแท่นในชั้นที่ ๑ ได้บรรจุพระบรมอัฐิ (บางส่วน) และพระบรมราชสรีรางคารของบุรพกษัตริย์รัชกาลที่ ๑ ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังสักการะ พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งวัด องค์พระก่อด้วยอิฐคือปูน ลงรักปิดทองทั้งองค์

     วัดโพธิ์เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.-สำนักข่าวไทย

     ที่มา: http://www.mcot.net/site/content?id=528b1d9b150ba0ec710002ce#.Up6hm8QW3ng

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม