HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพน
 ตามที่วัดพระเชตุพน ได้มีการจัดฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัด ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ง ตอนนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ๒ วัน พนักงานวัดได้มีโอกาสรับฟัง การบรรยายจากวิทยากรในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  นักพูดชื่อดัง  คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการโทรทัศน์  รวมถึงพระวิทยานักพูดของวัดพระเชตุพน พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)  ซึ่งต่างก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานวัดอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและบรรยากาศการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วันที่ 28/12/2561

เทศกาลสงกรานต์กำลังจะผ่านไปแต่การทำความดีของพุทธศาสนิกชนยังคงดำรงสืบไป [16.04.2015]     แม้ว่าบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนจะล่วงเข้าสู่วันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘แล้ว แต่ความมุ่งมั่นของพุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาวก็ยังคงหลั่งไหล เข้ามานมัสการพระพุทธไสยาส รวมถึงสรงน้ำพระเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

     และเพื่อเป็นการสนองศรัทธาในการทำความดีของพุทธศาสนิกชน เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ก็ได้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งในแต่ละวันก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมสรงน้ำพระ และเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนก็ได้ให้ความเมตตาลงมาเป็นประธานในการสรงน้ำพระ สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 28/12/2561

พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงให้ความเมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดพระเชตุพน [14.04.2015]     เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการจัดสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ชั้นประโยค ป.ธ.๔ ส่วนกลาง ทั้งนี้พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ให้ความเมตตาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบทุกรูป

     ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนให้การต้อนรับพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงและคณะกรรมการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ

วันที่ 28/12/2561

สงกรานต์วิถีไทยวัดโพธิ์คึกคัก นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน [15.04.2015]     บรรยากาศการจัดงานสงกรานต์วิถีไทย นมัสการพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพน ปีนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงขอพรพระในวันปีใหม่ไทย ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์หลายช่องต้องมาทำข่าวรายงานสด  ทั้งสถานโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓, ช่อง ๗, โมเดิร์นไนน์   และเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ในช่วงระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น.สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ SD ได้ทำการถ่ายทอดสด ณ จุดต่างๆภายในวัดพระเชตุพน ที่มีการจัดงานสงกรานต์ เช่น บริเวณพระวิหารพระพุทธไสยยาส ,บริเวณรอบน้ำตกซึ่งเป็นจุดสรงน้ำพระ ,บริเวณเจดีย์สี่รัชกาล ที่มีกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย ที่ล้วนสร้างความประทับใจให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

วันที่ 28/12/2561

พิธีเปิดการฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงาน
 เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตากล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัดพระเชตุพน ณ ศาลา พล.ต.อ.ประเสริฐ-วัดพระเชตุพน ซึ่งการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพนนั้นทางวัดได้มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรของวัดตั้งใจปฏิบัติงาน ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความทุ่มเท ที่สำคัญคือการอบรมองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านให้การบริการให้กับพนักงานวัด ซึ่งการฝึกอบรมจะจัดทั้งหมด ๓ วัน คือ วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ 28/12/2561

เปิดงานยิ่งใหญ่ สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ วัดพระเชตุพน [11.04.2015]     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรนจ์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดงานสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส  ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส พร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ครั้งใหญ่ เพื่อให้ญาติโยมและนักท่องเที่ยวทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญเช่นนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม