HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [11.04.2015]     เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น.ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
     พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) นับเป็นพระเถระที่มีคุณูปการ ต่อวัดพระเชตุพนและพระุพุทธศาสนา มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้มีผลงานทางวิชาการและได้รวบรวมวิช่าการแขนงต่างๆ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน แก่ศิษยานุศิษย์เป็นประจำ จนได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรและได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นเกียรติประวัติแก่วัดพระเชตุพนเป็นอย่างยิ่ง

     คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวง ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพระครูสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) จงได้เสวยทิพยสุขในสัมปรายภพ ทุกประการเทอญ

                                                                                                                                                    คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน  

วันที่ 28/12/2561

ผู้บริหารระดับสูงของจีนเยือนวัดโพธิ์
 นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายเมิ่ง เจี้ยนจู้และคณะผู้บริหารระดับสูงจำนวน ๑๕ คน และคณะผู้บริหารระดับกลางจำนวนอีก ๒๐  คน ได้เข้าสักการะพระพุทธไสยยาส (พระนอน) รวมถึงพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ

     ในการนี้พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้หมอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพ และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ฝ่ายทัศนศึกษา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ 28/12/2561

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ [09.04.2015]           ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา   พระภิกษุ-สามเณร คณะใต้ นำโดยพระราชธรรมสุนทร    ครอบครัวสิริวัฒนภักดี   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ      

           คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน โดยพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  จึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมกัน

วันที่ 28/12/2561

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [08.04.2015]     เมื่อคืนวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (พ.ม. อุดม พุฒเกิดพันธุ์) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ที่มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์จากคณะกลาง คณะเหนือ และแผนกทัศนศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศล และจะมีการสวดพระอภิธรรมอีก ๒ คืน คือในคืนวันที่ ๙ และ ๑๐ เมษายนนี้ ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.

วันที่ 28/12/2561

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมลงนามถวายพระพร [07.04.2015]    เมื่อเช้าวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระวิเชียรธรรมคุณาธาร หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมพระอาจารย์ และสามเณรจำนวน ๘๒ รูป ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช 

     และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้ทำพิธีลาสิกขาบทสามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขของกลุ่มผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานของตนเองอย่างอบอุ่น

วันที่ 28/12/2561


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม