HOME / News / • พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ •

• พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ •


วันที่ 26/07/2566วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตามอบให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานในพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา เพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ในการนี้ พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมฝ่ายเผยแผ่ เป็นประธานอำนวยการ พระครูวิริยธำรงค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานดำเนินการงานหล่อเทียนพรรษา ดร.ไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกร วัดพระเชตุพน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวัดพระเชตุพน และสาธุชน ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี พระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม