HOME / News / • คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดมหกรรม อ.ป.ต. •

• คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดมหกรรม อ.ป.ต. •


วันที่ 23/07/2566


วันนี้ (๒๐ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) พร้อม พระพรหมกวี, พระพรหมเสนาบดี, พระธรรมวชิรานุวัตร, พระเทพสาครมุนี เมตตาตรวจเยี่ยมการจัดแสดงผลงานดำเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๙ หน่วย ร่วมพลังบวร ในงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) เป็นประธานอำนวยการ พร้อมพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พหุภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม