HOME / News / • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล • ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

• พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล • ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 20/07/2566


วานนี้ (๑๙ ก.ค. ๖๖) เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งพระอาราม เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม