HOME / News / • พระปาติโมกข์ : แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •

• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 18/07/2566


• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๑๗ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองวัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็นและทำอุโบสถกรรม (พระปาติโมกข์) แสดงโดย พระมหาอัครเดช ชยมงฺคโล ป.ธ.๗ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน สอบทานโดย พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม