HOME / News / • การหารือเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม •

• การหารือเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม •


วันที่ 09/07/2566


วานนี้ (๖ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมพระเถรานุเถระคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการวัดพระเชตุพน ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และข้าราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กราบนมัสการถวายข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ และเกื้อกูลพุทธบริษัท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม