HOME / News / • พิธีทำบุญ ๙๑ ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี •

• พิธีทำบุญ ๙๑ ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี •


วันที่ 30/06/2566


เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๙๑ ปี โดยอาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายไทยธรรม ปิ่นโตภัตตาหาร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม