HOME / News / • นางฟ้าชุดขาว : ปริญญารักแท้ของพ่อแม่ •

• นางฟ้าชุดขาว : ปริญญารักแท้ของพ่อแม่ •


วันที่ 28/06/2566
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธาน อ.ป.ก.
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม

เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เลขานุการประธานกรรมการ อ.ป.ก.
หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
บรรยายธรรม " ธรรมเป็นเล่นไป ธรรมใจให้สบาย "

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยมี ดร.สุชีวา วิชัยกุล ผู้อำนวยการ
พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม