HOME / News / • พระปาติโมกข์ : แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ วัดพระเชตุพน •

• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ วัดพระเชตุพน •


วันที่ 20/06/2566


วันนี้ (๑๗ มิ.ย. ๖๖ ) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชเวที ผจล.วัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และฟังพระปาติโมกข์ (อุโบสถกรรม) โดยมี พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๗ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดพระเชตุพน เป็นองค์สาธยายพระปาติโมกข์ สอบทานโดย พระครูอาคมสุนทร ผจล.วัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม