HOME / News / • กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอรุณประดิษฐ •

• กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอรุณประดิษฐ •


วันที่ 20/06/2566วันนี้ (๑๗ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน แผนกทัศนศึกษา ธรรมปฏิสันถารรับรอง ในการที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โดยมี คณะพระวิทยากรนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ เยี่ยมชม มอบความรู้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร.


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม