HOME / News / • ขออนุโมทนาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม •

• ขออนุโมทนาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม •


วันที่ 16/06/2566


นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม อาราธนาเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยพระอนุจร เข้าพำนัก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในการเดินทางมาศาสนกิจเพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ ณ นครรัฐวาติกัน พร้อมถวายอุปถัมภ์ภัตตาหาร น้ำปานะ และอำนวยการเดินทางอย่างเป็นสัปปายะตลอดการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม