HOME / News / • การพัทธสีมาพิธี ฉลองอุโบสถ สมโภชวัด ๓๓ ปี • วัดสันตจิตตาราม มลรัฐลาซิโต สาธารณรัฐอิตาลี

• การพัทธสีมาพิธี ฉลองอุโบสถ สมโภชวัด ๓๓ ปี • วัดสันตจิตตาราม มลรัฐลาซิโต สาธารณรัฐอิตาลี


วันที่ 12/06/2566
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ โดยมี นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการพัทธสีมาพิธี
การนี้ พระพรหมวชิรญาณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร พระธรรมพัชรญาณมุนี ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระเทพวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง, พระอาจารย์ฟิลลิป ฉนฺทปาโล เจ้าอาวาสวัดสันตจิตตาราม เป็นประธานอำนวยการสร้าง โดยมี นพ.ปราเสริฐ - คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ พร้อมสาธุชน เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ การนี้ พระเถรานุเถระ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมอนุโมทนา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ ประเทศอิตาลี


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม