HOME / News / มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม


วันที่ 12/06/2566


วัดพระเชตุพน ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม ชุมชนท่าวังเขตพระนคร


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม, ประธาน อ.ป.ก., ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ วัดพระเชตุพน และคณะ ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร โดยมี นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร และ นายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร,พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ, ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เนเจอร์กิฟ แลค – วีต้า จำนวน ๑๕ ชุด แก่ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร ร่วมส่งต่อกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ ผู้เปราะบางทางสังคม ในชุมชนท่าวัง


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม