HOME / News / • ปลูกต้นไม้ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี •

• ปลูกต้นไม้ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี •


วันที่ 09/06/2566
(7 มิถุนายน 2566) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้คณะกรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี โดย พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมฝ่ายศาสนศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี มอบหมายให้ พระทักษิณคณิสสร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กรรมการศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี เป็นประธานดำเนินการ
มี พระมหานรินทร์ อภิฉนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เลขานุการ พระครูธรรมบาล พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส พระศุภวิชญ์ ปริปุณฺโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปลูกต้นไม้ที่พุทธศาสนิกชนนำมาประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระเชตุพน และดำเนินการปลูกต้นดอกไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ตรวจเยี่ยม โครงการป่า หนอง นา ป่าสมุนไพร ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธมฺมรํสี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม