HOME / News / • ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น •

• ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น •


วันที่ 10/05/2566


 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ในการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมรัตนาภรณ์, พระราชธรรมวิเทศ, พระราชมหาเจติยาภิบาล, พระกิตติโสภณวิเทศ เป็นต้น พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตในญี่ปุ่น และผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยทั่วโลก นายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย พร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติ เข้าร่วมประชุม โดยมี พระราชรัชวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น พร้อมคณะกรรมการสมัชชาฯ และ ดร.กฤษฎา - คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ถวายความอุปถัมภ์อย่างสัปปายะ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม