HOME / News / พิธีสมโภชหอพระกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีสมโภชหอพระกระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ 12/03/2566


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เมตตาอนุโมทนาในการที่กระทรวงศึกษาธิการ

จัดพิธีสมโภชหอพระประจำกระทรวงศึกษาธิการ
และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐอนุสรณ์
ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีสมโภช และทำบุญตักบาตร

การนี้ อาราธนาพระสงฆ์วัดพระเชตุพน
จำนวน ๑๐ รูป และพระมหาเถราจารย์ พระเถรานุเถระ
จากพระอาราม และวัดต่างๆ รวมจำนวน ๑๐๘ รูป
เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์
และรับบิณฑบาต ณ กระทรวงศึกษาธิการ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม