HOME / News / พระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ " มาฆปุณณมีกถา"

พระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ " มาฆปุณณมีกถา"


วันที่ 08/03/2566


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะสภานายก สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย มอบหมายให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน ร่วมกับสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ (ปุจฉา - วิสัชนา) เพื่อสืบสานงานเผยแผ่สภาพระธรรมกถึก ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาดำริก่อตั้งไว้สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย
โดยอาราธนา พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม และพระปริยัติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร แสดงพระธรรมเทศนา โดยมีอุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม สาธุชน ร่วมฟังพระธรรมเทศนา จำนวนมาก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ (วันมาฆบูชา) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม