HOME / News / ถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน สนามสอบวัดพระเชตุพน

ถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน สนามสอบวัดพระเชตุพน


วันที่ 25/01/2566


 
วันนี้ (๒๓ ม.ค. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล - น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี มาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ส่วนภูมิภาค (คณะสงฆ์หนกลาง) รวม ๒๙ สำนักเรียน จำนวน ๓๕๘ รูป ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธิราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน พร้อมพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร รับถวายภัตตาหาร - น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม