HOME / News / ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28/12/2561

คณะสงฆ์ เยาวชนและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม