HOME / News / นักศึกษาพยาบาลทัศนศึกษาวัดโพธิ์

นักศึกษาพยาบาลทัศนศึกษาวัดโพธิ์


วันที่ 28/12/2561
      วัดโพธิ์ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาของไทยในหลายสาขา  ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา  นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๖๒ คน ได้มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ โดยมีพระมหาอุดม ปญฺญาโก เป็นพระวิทยากรนำชมและบอกเล่าถึงความสำคัญของวัดโพธิ์ รวมถึงความรู้ด้านการแพทย์ที่ปรากฎอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่ทำให้วัดโพธิ์ได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม